شهرستان بافق از سمت شمال شرقی به شهرستان طبس از توابع استان خراسان و از سمت شمال غرب به شهرستان ابرکوه و از سمت غرب به شهرستان یزد و از سمت جنوب غربی به شهرستان مهریز و از سمت جنوب شرقی به شهرستان رفسنجان از توابع کرمان و از شرق به شهرستان زرند از استان کرمان محدود می گردد.
2-1 : شناخت اقلیم بافق
ایران را می توان از نظر شرایط اقلیمی به پنج منطقه تقسیم نمود.
1- منطقه سواحل دریای خزر
2- مناطق ساحلی جنوب
3- مناطق کوهستانی در حوزه کوههای البرز
4- مناطق کویری ( کویر لوت- مرکزی)
5- مناطق حاشیه کویر
مناطق حاشیه با کویر که شامل دامنه های جبال البرز و زاگرس که مناطق کویری را احاطه نمود ویژگی اقلیمی این مناطق کمی باران ( بین100 تا 200 میلیمتر) در سال- درجه حرارت بالا در روزهای فصول گرما با اختلاف زیاد بین شب و روز و قلت پوشش گیاهی است. هر قدر از دامنه کوه به سوی درون حوزه آبریز در منطقه نزدیکتر می شویم، میزان بارندگی و پوشش گیاهی کمتر است. اکثر آبادی ها در این مناطق از آبهای زیرزمین و قنوات استفاده می نمایند. آبادی این مناطق به صورت متمرکز با بافت فشرده هستند بادهای کویری توأم با گرد و غبار از طرف کویر- درجه حرارت بالا و تابشی شدید در تابستان ها را می توان عوامل مزاحم زیست محیطی در این منطقه تلقی نمود.
بافق نیز از شهرهایی است که در این منطقه قرار گرفته است که خصوصیات فوق را داراست و هر یک از عوامل به صورتی بر بافت و شکل آن تأثیر گذاشته است که به طور جداگانه بررسی آنها پرداخت می شود.
3-1 جریان باد
جهت جریان باد در هشتگانه بافق هر یک مقدار و اندازه ای متفاوت را داراست به برخی از آن مطلوب و برخی دیگر دفعی است.
شرایط اقلیمی در بافت قدیم به گونه ای طراحی شده که حداکثر استفاده از بادهای مطلوب را برده و در رفع بادهای مزاحم نیز حداکثر تلاش را نموده است که به راحتی می توان از جهت گیری بادگیرهای منطقه پی به باد غالب و مطلوب منطقه برد. جهت بادهای مطلوب و جذبی از جهت جنوب شرقی به سمت شمال غرب و از شمال شرق به سمت جنوب غربی می باشد بقیه بادهای منطقه را می توان در شمار بادهای غیر مفید دانست.
4-1 درجه حرارت
عنصر اقلیمی که باید بدان توجه نمود شهر تغییرات شبانه روزی درجه حرارت است. زیرا تأثیر این تغییرات به همه متغیرهای دیگری در برنامه ریزی اقلیمی برتری دارد. بنابراین تغییرات شبانه روزی را باید در ساخت فضاهای کالبدی در نظر گرفت.
تغییرات درجه حرارت در منطقه بافق زیاد می باشد و فصول گرم بیشتر از فصل سرد می باشد بطویکه متوسط سالیانه حدود 010 سانتیگراد اختلاف درجه حرارت بین شبانه روز مشاهده می شود در همان حال در تابستان نزدیک به و زمستان حدود 9 سانتیگراد اختلاف متوسط درجه حرارت مشاهده می شود.
بنابه آمار و اطلاعات سازمان هواشناسی گرمترین منطقه بافق را کویر انجیره با دمائی کمتر از 20 درجه نشان می دهدکه اثر ارتفاع بر شکل پوشش گیاهی بسیار مؤثر است که به خاطر ارتفاع 950 متر، درخت نخل وجود دارد ولی در مناطق کوهپایه ای آن از درخت نخل اثری نمی باشد.
5-1- میزان بارندگی
ریزش های جوی در منطقه بافق تحت تأثیر جریان های مرطوبی است که وابسته به سیستم کم فشاری است که از سمت غرب (عراق و ترکیه) و یا جنوب غرب به منطقه می رسند اوج فعالیت این سیسیتم از آبان ماه تا اوایل اردیبهشت است میزان بارندگی در منطقه بافق در کویر انجیره 5 میلیمتر در سال و در کوهپایه ها 100 میلیمتر و در ارتفاعات باجگان به 200 میلیمتر و ارتفاعات بن لخت به 300 میلیمتر در سال بالغ می گردد.
توزیع فصلی بخش اعظم بارش ها ( 52 درصد) در زمستان رخ می دهد و پس از آن بارندگی بهاره (28درصد) و پائیزه ( 19 درصد) قرار دارند. بارندگی های تابستانه فقط 1درصد محل بارندگی سالانه را در بر می گیرد.
نتیجه گیری
بنابراین می توان نتیجه گرفت:
جهت گیری ساختمان ها از نظر سیستم باد به سمتی است که از وجود بادهای ناموافق خشک و سوزان و بادهای غیر مطلوب در امان بوده و از طرف دیگر امکان بهره مندی از بادهای مطلوب را داشته باشد بافت شهر برای جلوگیری از نفوذ از گرمای تابستان و سرمای زمستان تا حد امکان باید فشرده و متراکم ساخته شده که چون مجموعه ای پیوسته ای می باشد که مسیر راهها همچون شیار و حیاط ها مانند سوراخهایی در دل آن تعبیه شده است بنابراین درطراحی مناسب است که از فضاهای سرپوشیده و متراکم وسطح باز وسیع کمتری استفاده گردد.
فضاهای عبوری دارای عمقی بیشتر میباشد که ضمن جلوگیری از نفوذ باد مزاحم، بیشترین سایه را نیز تأمین می کند.
به علت خشکی های منطقه و جهت خنک نمودن آن می توان از باغچه ، فواره و حوض آب استفاده کرد فضاهای معماری در جبهه های طرح می شود که کمترین دریافت انرژی خورشیدی را درتابستان و بشترین دریافت انرژی را در زمستان دریافت می کند.
ب: شرایط انسانی
1-1- بنیان اولیه شهر بافق
براساس روایات و نقل و قولهایی که در سفرنامه ها و یا از زبان گذشتگان یا افسانه هایی درباره پیدایی بسیاری از شهرهای ایران از گذشته پهناورتا مرزهای فعلی نقل شده است که براساس آن می توان شهرهای بنیاد شده را بسیار دانست اما اگر به مرزهای تاریخی واقعی نظری داشته باشیم کمتر شهری را می یابیم که تاریخ احداث و جزئیات مربوط به جمعیت پذیری آن در هاله ای از ابهام نباشد اما مطالعه در تاریخ شهر بعد از دوران قاجار با توجه به مراجعه به کتب و پرسشگری از افراد مسن در شهر امکانپذیر است اما بر سر نحوه پیدایش و شکل گیری اولیه چیزی در دست نیست.
بنا به اقوال و نوشته های تاریخ برپا شدن بافق همزمان با ” ایساتیس” یزد کنونی بوده است اما با توجه به نوشته و کتب دیگر سرزمین بافق تا دوره ظهور اسلام محل عبور کاروانهایی بود که مردم یزد به خراسان یا کرمان می رفتند و در این بیابان خشک و خالی از سکنه کاروان سرایی برپا شد که در محل فعلی امامزاده عبدالله واقع بوده است.
بعد از نشر اسلام در ایران عده ای نیز حاضر به پذیرش دین اسلام نبودند و مدتها به مردم و مسلک خود باقی مانند و جزیه می پرداختند و چون نمی توانستند با مسلمانان در یک محل زندگی کنند مناطق دور دست را انتخاب کرده که عده ای از آنان از شهر فعلی یزد “ایساتیس” به محل فعلی بافق آمده و در محلی سکنی گزیدند که هم اکنون بهرام آباد نامیده می شود و با توجه به این که مسلمان نبودند و زبان محلی به قلعه موجود ” قلعه کافر” گفته میشود عده ای بر این عقیده اند که در همین زمان تعدادی از تازه مسلمانان یزد به دعوت و تشویق اهالی روستای بهرام آباد به منطقه آمدند و کمی بالاتر از بهرام آباد روستایی را احداث نمودند که به آن بوستان “بوستون” می گفتند که در محل قاضی میرجعفر فعلی و زمینهای اطراف آن بود.
بعد از مدتی بین ساکنان قلعه کافر (غیر مسلمان) و ساکنان روستای بوستون (مسلمان)درگیری به وجود می آید که عده ای بسیاری کشته می شوند و بسیار خون ریزی می شود که هم اکنون محلی به نام دشت خون نام گرفته که می گویند محل درگیری مسلمان با غیر مسلمان بوده است و پس از درگیری به مسلمانان تمامی غیر مسلمانان را کشته و قلعه آنان را نیز پاکسازی میکنند و در محله قلعه فعلی سکونت جدیدی را آغاز می کنند.

اما عده ای دیگر معتقدند که براثر خشک شدن آب قنات روستای بوستون مسلمانان به محل فعلی قلعه مهاجرت کرده و آنجا سکونت اختیار میکنند به هر حال محله قلعه سومین نقطه سکونت در شهر بافق است که محله ای با عناصر کالبدی متفاوت شکل می گیرد که می توان گفت از دو نقطه دیگر کامل تر بوده است.
2-1- وجه تسمیه بافق
در مورد علت نامگذاری بافق گفته های متفاوتی می باشد بنا به قولی اسم اصلی بافق بنا به تولیدات بافته ای که از خرما داشتند بافت بود. که بعدها به بافق تبدیل شده است که هم اکنون تعدادی از مردم به لهجه محلی بافت تلفظ می کنند عده ای می گویند بنا به کثرت فقه ها در این شهر به بافقه معروف و بعد تبدیل به بافق شده است.
3-1- القاب شهر بافق
شهر بافق را قصبه طیبه و دارالشجاعه نیز نامیده اند در مورد قصبه طیبه در قرآن کریم هر شهر و زمینی که روزی دارای حلال باشد یعنی قابل رویش گیاه و درخت و آب فراوان باشد بلاد طیبه می نامند و در منطقه کویری بافق این منطقه از این امکان برخوردار است که به آن قصبه طیبه می گویند وبنابرقولی محل گذر امام رضا بوده که به مبارکی قدم ایشان این شهر به قصبه طیبه لقب گرفته است.
داراالشجاعه
در اکثر جنگهای زمان صفویه شاه عباس از جنگجویان این منطقه در جنگ بهره می گرفت و به خاطر شجاعت و شهامت به داراالشجاعه لقب گرفته است.
4-1- موقعیت اداری- تعداد مراکز شهری و روستایی
شهرستان بافق براساس تقسیمات کشوری سال 1377 دارای 2 بخش (مرکزی- بهاباد) به 2 منطقه شهری ( بافق و بهاباد) و 6 دهستان به نامهای مبارکه، سبزدشت، کوشک، آسفیج، بنستان و جلگه است همچنین این شهرستان دارای 49 آبادی دارای سکنه و 422 آبادی خالی از سکنه بوده است.
5-1 تعداد آبادی های دارای 20 خانوار و بیشتر آنها از کل آبادیهای استان
از تعداد 40 آبادی مسکونی شهرستان بافق، تنها 2 آبادی دارای 250 خانوار و بیشتر و 109 آبادی کمتر از 20 خانوار جمعیت دارند که به ترتیب 1درصد و 73 درصد از کل آبادی و مسکونی شهرستان مذکور را تشکیل می دهند که این وضعیت نشان از وجود بیکاری شدید به دلیل محرومیت و شدت مهاجرت استو
جمعیت شهرستان بافق و سیر تحول آن
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت در سالهای 1355 جمعیت شهرستان بافق برابر 2816 نفر بوده و در سال 1365 برابر با 5374 نفر بوده است.
جمعیت در سالهای 65-55 افزایش داشته است.
با این افزایش متوجه می شویم که طبق تحقیقات انجام شده بیشتر ناشی از مهاجرت به بافق بوده است که می تواند از بخشهای روستایی یا دیگر مناطق به این شهر باشد رشد جمعیت در شهرستان بافق در اوایل شروع کار سنگ آهن رو به افزایش بوده و با توجه به غیر بومی بودن متخصصان و کارشناسان وارد شده، در نقطه به عنوان شهرک آهنشهر مستقر می شوند که بیشتر خدمات نیز در همان شهرک برای آنها وجود داشته و کمتر با خود مرکز شهر بافق در ارتباط بوده اند.
با توسعه سنگ آهن نیروهای بیشتری به کار گرفته شد و بخشی نیز مهاجرت به خاطر همین مسئله است ولی با توجه به به گذشت زمان و روند طبیعی بهره برداری دیگر روند مهاجرت به بافق توقف نمود و با رشد جمعیت خود شهرستان به علت زمینه های مناسب جهت اشتغال و زمینه های فرهنگی و دانشگاهی جمعیت بیشتر به مرکز استان مهاجرت نموده است.
جمعیت شهرستان بافق براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375، 41835 نفر بوده که در مقایسه با جمعیت سال 1365 از نرخ رشد متوسط سالانه 5/1 درصد و نسبت به سال 1370، از نرخ رشد متوسط 1- درصد برخوردار بوده است ( 1درصد کاهش داشته است) در حالیکه میانگین نرخ رشد سالانه طی دوره 75- 65 برابر 9/1درصد و در دوره 75-70 برابر 7/1 درصد بوده است ( جدول شماره 1)
جدول 1- جمعیت و میانگین نرخ رشد سال 1375
شهرستانجمعیتمیانگین نرخ رشد75-136575-70استان7507699/17/1بافق418355/10/1-فاقد سرشماری عمومی نفوی و مسکن 1375
6-1- نرخ فعالیت و نرخ بیکاری شهرستان و مقایسه آن با کمیتهای مشابه در استان
براساس نتایج سرشماری عمومی و نفوس و مسکن 1375 ( جدول شماره 2) نرخ فعالی در شهرستان بافق 35 درصد بوده که از متوسط استان (39 درصد) پائین تر است همچنین نرخ بیکاری در این شهرستان 6/7 درصد بوده که از این لحاظ نسبت به سایر شهرستان ها بعد از شهرستان میبد بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.
لازم به ذکر است متوسط نرخ بیکاری در این شهرستان از متوسط نرخ بیکاری در استان (2/5درصد) نیز بالاتر می باشد.
جدول 2: نرخ فعالیت و بیکاری سال 1375
شهرستاننرخ فعالیت (درصد)نرخ بیکاری(درصد)استان392/5بافق356/7مأخذ: سرشماری عموی و نفوس و مسکن 1375
– سهم بخشهای مختلف اقتصادی- اجتماعی از نظر اشتغال و مقایسه با نسبتهای مشابه در استان
براساس نتایج سرشماری عمومی و مسکن 1375، 37 درصد شاغلان شهرستان بافق در بخشهای خدمات 48 درصد در بخش صنعت و 15 درصد در بخش کشاورزی فعالیت داشته اند. بدین ترتیب شهرستان بافق بعد از شهرستانهای اردکان، صدوق بیشترین درصد شاغلان در بخش صنعت و بعد از شهرستانهای تفت، مهریز، ابرکوه و صدوق بیشترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.
7-1- صنایع دستی
در شهرستان بافق صنایع دستی نیز رونقی نسبی دارد که بیشتر در اقتصاد خانواده نقش ایفا می کند که می توان به قالیبافی -حصیر- گلیم و همچنین صابون پزی- بادبزن -طناب بافی ( که از الیاف درختان خرما بافته می شود) را نام برد.
قالی باقی نیز صنایع دستی شهر بافق می باشد که در اکثر خانه های بافق دار قالی موجود می باشد که بیشتر یا به عنوان استفاده شخصی یا جهت جهیزیه دخترانشان مورد استفاده قرار می گیرد. البته گاهی نیز جهت فروش به بازار عرضه می شود ولی بیشترین صنایع دستی را محصولات بافته شده از برگ درختان خرما تشکیل می دهد و بیشترین تولید به استان یزد و استانهای همجوار فرستاده می شود.
8-1- شبکه راههای ارتباطی
شهرستان بافق بنابر موقعیت جغرافیایی دارای راههای ارتباطی در سطح منطقه و در سطح ملی است این محورها جهت دسترسی بین شهرستان به سایر مناطق و بخش های شهرستان و مرکز استان و بنادر جنوبی کشور که مبادی ورودی و خروج کالا به کشور محسوب می شود. به غیر از محورهای با عملکرد ملی و استانی برای ارتباط درونی خود و از یکسو و اتصال به استانهای دیگر نیز به راههای دیگر متکی است با این حال ارتباط مهمی از نظر دسترسی به استانهای بزرگ و ملی محدود بوده و از این نظر فرصت لازم برای جاذبه و سرمایه گذاری را از دست می دهد.
9-1 راه آهن
مسیر راه آهن سراسری کشور که بنادر جنوبی را به شمال و تهران اتصال می دهد از این شهرستان می گذرد ولی این محور به دلیل امکانات سرمایه گذاری فقط به عنوان محل عبور بوده و به عنوان ایستگاه بین راهی عمل می کند.
خط آهن دیگری نیز جهت انتقال سنگ آهن نیز وجود دارد که در ارتباط با معدن چغارت بوده و به عنوان حمل و نقل باری از آن استفاده می گردد.
10-1 راههای زمینی
راه اصلی ارتباطی در شهرستان بافق بین محور استان یزد و بخش بهاباد بیشترین تردد را داشته و به عنوان راه اصلی این شهرستان عمل می کند راههای دیگر زمینی نیز وجود دارد که بیشتر به عنوان راههای فرعی می باشد و مورد استفاده منطقه ای و محلی بیشتر دارد و کمتر در سطح استانی از آن بهره گیری می شود که می توان به راه کوهبنان به کرمان و بافق به فوق از آن نام برد. به طور کلی می توان محورهای ارتباطی شهرستان را به دو دسته تقسیم بندی نمود.
1- راه اصلی ارتباطی محور یزد- بافق بهاباد
2- راه فرعی( منطقه ای) بافق- کوهبنان کرمان- بافق نوق
شبکه ارتباطی راههای شهرستان بافق از نظر مشخصات فنی وعرضی راهها شامل راههای اصلی معمولی فرعی و روستایی آسفالته میباشد براساس آمار موجود از مجموع 369 کیلومتر انواع راههای ساخته شده 87 کیلومتر به صورت راه اصلی معمولی، 85 کیلومتر راه فرعی و 197 کیلومتر راه روستایی آسفالته می باشد.
11-1 سیستم آبرسانی
سیستم آبرسانی در بافت توسط آب قنات که به وسیله مسیرهای در بافت عبور می کرده و در محلهای نیز امکان دسترسی داشته و در بعضی از خانه خای مسکونی نیز عبور می کرده به آن جوب گفته می شده
آب قناتهای موجود در بافت توسط قنات های متعددی چون طاهرآباد -جلال آباد و خیرآباد هنیه تأمین می شده که در بعضی فضای عمومی شهر از جمله مسجد جامع نیز در خیاط پایینی امکان دسترسی به آن وجود داشته است که هم اکنون بسیاری از آنها خشکیده است که قنات هنیه و خیر آباد کمی آب دارد.
بنابراین طراحی شبکه آب به نحوی است که هر محله از نظر آب در مضیقه نبوده و ساکنان مسیر اطراف این آبراهه نیز آب را در دسترس داشته باشند آب مورد نیاز حمامها، کاروانسراها، مساجد و آب انبارها نیز از همین قنوات تأمین می شد از اینرو عمق آب انبارها و حمام ها در داخل زمین به اندزه ای بود که آب قنات را بر آنها سوار کند.
آب انبار: آب انبارها از سیستم های اصلی در بافت های قدیمی شهرها می باشند که به آب انبار در زبان محلی حوض گفته می شود و بعضی از محلات نیز با مشخصه آب انبار آن محله شناخته می شود که می توان محل حوض بازو نام برد.
سیستم تغذیه آب انبارها به گونه ای بوده که از آب قنات پر شده و افرادی به نام میراب بر پر نمودن آنها کنترل داشته معمولاً شبها برای پرکردن آب انبارها استفاده می شده است.
12-1 شهرک آهنشهر
در این منطقه ایجاد مسکن مناسب برای کارکنان نیز که به طور فعال در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد کشور اشتغال دارند در نظر گرفته شده است برنامه های خانه سازی که جهت کارکنان معادن سنگ آهن به بافق از سال 1347 به مورد اجرا گذشته شده و تا سال 1365 از محل بودجه عمومی ادامه داشت که بعد آن در حجم کل از محل درآمدهای شرکت ملی فولاد ادامه یافت.
اماکن رفاهی و عمومی موجود در آهنشهر شامل دو دستگاه ساختمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه، باشگاه، مهمانسرا، رستوران. مسجد، بازار، بیمارستان، دو دستگاه سینما، انجمن نمایش، استخر شنا، سونا، و دریاچه ای با ظرفیت 15000 متر مکعب و پارکی سرسبز به مساحت 90 هکتار که جهت تأمین آسایش ساکنین و بالا بردن توان جذب نیروهای متخصص می باشد.
فصل سوم
مرور اجمالی در جهت آشنایی با شرکت سنگ آهن شهرستان بافق
1-1 تاریخچه سنگ آهن
معدن سنگ آهن چغارت بافق از قدیم شناخته شده بود تمام دامداران و مردم محلی کوه چغارت را به همین نام اسم می برده اند برای اولین بار استان (STAHL) در سال 1897 نقشه زمین شناسی از این منطقه تهیه نمود.
گزارش و اطلاعات بیشتری را ( BOHNE) طی سالهای (1932-1929) که به عنوان مشاور معدنی دولت ایران انجام وظیفه می نمود تهیه کرد و بایر (BATER) در سالهای (1940-1938) راجع به طبقات متامرف بین انارک تا بافق مطالعاتی انجام داده است.
سپس کومل( KumEl) در سال 1940، ( Diehl) در سال 1944 و لادام در سال 1945 گانسر(GANSSER) در سال 1955، والتر و گورستن و ونس لاف در سال 1969 مطالبی راجع به زمین شناسی ناحیه و ذخایر آن ارائه داشته اند شرکت دماک درسال 1961 چاپکین در سال 1964، فدرفسکی در سال 1966و به آیین در سال 1966 گزارشاتی در مورد زمین شناسی ارائه نموده اند.
این معدن مورد توجه مسئولان عالی رتبه کشور بوده است از ابتدای انقلاب اسلامی با خروج کارشناسان خارجی فعالیت اقتصادی به خود ادامه داده است.
پس از بررسی های مقدماتی روی کانسار چغارت از سال 1340 تا 1345 با همکاری وزرارت اقتصاد شرکت ملی ذوب آهن ایران و کارشناسان خارجی پس از حفر چند حلقه چاه ( 3100 متر حفاری) و همنچنین تونل و ترانشه گزارش اکتشافی مقدماتی تهیه و ذخیره زمین شناسی را 135 میلیون تن تعیین نموده و با توجه به این ذخیره کار احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان شروع گردید.
ار سال 1345 تا 1354 مجدداً بالغ بر 1600 متر حفاری عمیق انجام شد و پس از اتمام عملیات ژئوفیزیکی گزارش اکتشافات تکمیلی تهیه و ارائه گردید که در آن ذخیره چغارت 216 میلیون تن برآورد گردید.
پس از انقلاب و بین سالهای 1366 -1369 به منظور شناخت دقیق تر کانسار 9 حلقه چاه عمیق (جمعاً 1827 متر) و 64 حلقه چاه کم عمق جمعاً (2446 متر) حفر و نمونه برداری گردید که پس از محاسبات و مطالعات لازم ذخیره معدن 2 میلیون تن از مقدار ذخیره اکتشافی قبلی کسر و به 196 میلیون رسید
2-1 مشخصات و معرفی شرکت سنگ آهن
این شهرستان از جمله معدن خیزترین شهرهای ایران است که از مهمترین معادن آن می توان سنگ آهن چغارت، سنگ آهن چاهگز، فسفات اسفوردی، سرب و روی کوشک، سنگ آهن سه چاهون، منگنز ناریگان و معدن مرمریت پیشه در را نام برد.
معدن سنگ آهن چغارت در 12 کیلومتری شمال شرق شهر بافق واقع گردیده است شهرستان بافق در فاصله 120 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان یزد قرار گرفته است و چون در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده دارای آب و هوای خشک بوده و درجه هوا در تابستان به 5/46 درجه سانتیگراد و رطوبت آن بسیار کم به طوریکه در ماههای مرداد و شهریور از 20% تجاوز نمی کند سنگهای متامرف اطراف چغارت تشکیل تپه های فرسوده و پستی را می دهند که بلندترین قله در بین آنها چغارت با ارتفاع اولیه 1280 متر ازسطح دریا و قله آن از سطح منطقه اطراف قبل از استخراج حدود 150 متر بوده است ذخیره این معدن 206 میلیون تن با عیار متوسط 5/75 آهن و 4% فسفر برآورده شده و کانسار معدن از منپتیت و هماتیت تشکیل شده که عناصری از آپاتیت و گلیسیت و پیریت در آن دیده می شود.
3-1 خلاصه عملکرد و فعالیتهای شرکت سنگ آهن
1- صادرات کشور به شکورهای پاکستان و چین:
یکی از اقدامات اساسی شرکت در سال 82 علاوه بر صادرات به پاکستان، انعقاد قرارداد به مزان 140000 تن با شرکت های ایتوچو ژاپن و هاروست کشور چین می باشد که در این راستا شرکت توانست مقدار 228328 تن سنگ آهن به کشور پاکستان و مقدار 120506 تن به کشور چین و مقدار 63842 تن به کره صارد نماید.
2- اقدامات و پروژه های عمرانی شرکت: 1- احداث بلوار چغارت به طول 10 کیلومتر به و صورت مجزا با امکانات چمنکاری فضای سبز مناسب با کاشت 35 هزارا صله و یازده گونه گیاهی درخت 2- احداث سنگ شکن 3- احداث خط لوله آب به طول 38 کلیومتر 4- نصب 15برج نور در شهرک و محدوده داخلی معدن 5- پرداخت دیون و تعهدات مالی شرکت و …
3- طرح کارخانه الگو مراسیون جهت اشتغالزایی جوانان جویای کار منطقه:
نظر به وجود تولیدات ریز دانه که بازار خرید آن کاهش یافته بود با هدف کسب درآمد بیشتر برای شرکت و همچنین ایجاد اشتغال و رفع معضل محرومیت منطقه این طرح به اجرا درآمد که در واقع 308 نفر در آن مشغول به کار هستند.
40000 احداث کارخانه فرآوری طرح برنامه توسعه صنعت خوب کشور با احداث صنایع جدید فولاد سازی و سرمایه گذاری در این بخش. ضرورت تأمین مواد اولیه به عنوان پخش اصلی زنجیره صنعت را پیش از سایر بخش ها با اهمیت تر می کند وجود منابع غنی سنگ آهن در منطقه آهن دار بافق، معدن چغارت را در بدون شروع صنعت در کشور از 30 سال پیش متمایز کرده بود و همگام با توسعه صنعت، در بخش معدن نیز می بایست برنامه ریزی می شد که در برنامه های اقتصادی پنج ساله مورد مطالعه قرار گرفت. وضعیت خاص معدن چغارت به عنوان معدن غنی در سالهای اول بهره برداری ذوب آهن اصفهان، شرایط استخراج و دانه بندی سنگ آهن پرعیار را به همراه داشت لیکن طبیعی است که در این ارتباط سنگهایی با عناصر نامطلوب، مانند فسفر نیز استخراج می گردید. انباشت نزدیک به 25 میلیون تن سنگ آهن کم عیار و پرفسفر در ادامه حیات این معدن ضرورت احداث کارخانه فرآوری را قطعی نموده از سویی دیگر محدودیت برنامه استخراج برای ذوب آهن اصفهان و نیاز به کنسانتره شده و …
فصل چهارم
شهرداری بافق و منابع درآمدی آن
از آنجایی که شهرداری بخشی از درآمد خود را از شرکت سنگ آهن فراهم می نماید در این جا لازم به ذکر است به صورت اجمالی به معرفی شهرداری بافق و منابع درآمدی آن اشاره نمود.
– تاریخچه تأسیس شهرداری بافق:
با تشکیل انجمن شهر بافق متشکل از تعدادی افرادی سرشناس و خبره در زمینه های گوناگون در سال 1322 با توجه به جمعیت و وسعت شهر بافق مجوز تأسیس شهرداری بافق به عنوان سومین شهرداری تأسیس شده در استان یزد صادر و شهرداری بافق رسماً کار خود را در همان سال قریب به 12 نفر پرسنل ثابت و غیر ثابت آغاز نمود.
با توجه به قوانین حاکم بر شهرداری ها در آن زمان وظایف متعددی از قبیل کارهای عمرانی شهر، احداث معابر، نظافت و آب پاشی معابر، روشنایی معابر، ثبت املاک، ژاندارمری ، رسیدگی به وضع محرومین به عهده شهرداری بافق بود و البته منابع درآمدی متعدد و متنوعی جهت تأمین هزینه های امور فوق پیش بینی گردیده بود که در بحث درآمدهای شهرداری بافق در آن زمان به تفصیل آورده شده است.
منابع درآمدی شهرداری بافق:
کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
پس از انقلاب سالامی به ویژه در دهه اخیر سهم کمک های دولتی و سازمانهای دولتی از کل درآمد شهرداری ها به شدت سیر نزولی پیدا کرده که این امر مبتنی بر تصمیم دولت در سال 62 مبنی بر خودکفایی شهرداریها می باشد.
در این راستا کمک های مربوط به شهرداری ها به حدقل ممکن رسیده و به تعدادی از شهرداریها هیچ کمک مالی نگردیده است.
قابل توجه است که وصولی شهرداری ها از بخش دولتی طی سال های دهه 50 قریب به نیمی از درآمدهای آنها بوده است. همچنین ذکر این مطلب حائز اهمیت است که نوسان سهم کمک های دولت به شهرداری ها همواره با نوسان درآمدهای محلی شهرداری ها همراه بوده است و به موزات کاهش این کمکها شهرداریها ناگزیر به اتخاذ تصمیمات مختلفی از جمله افزایش عوراض محلی، فروش اموال و دارایی ها و اخذ عوارض جدید و سرمایه گذاری در طرح های درآمد زا و موارد مشابه بوده اند. همانطور که در جدول شماره- مشاهده می گردد طی سالهای مورد مطالعه به غیر از سال 1382 همواره کمک های اعطایی دولت به شهردای بافق کمتر از 5/1 درصد کل بودجه شهرداری بوده است و تنها در سال 1382 به علت اجرای لایحه تجمیع عوارض به ناگزیر رقم این کمک ها افزایش قابل ملاحظه یافت ولی به هر حال با توجه به سیاست های کلی دولت این امر استمرار نداشته است.
درآمد حاصل از خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی
این بخش از درآمد شهرداری بافق مشتمل بر مواردی چون حق آسفالت و ترمیم حفاریها، حق کارشناسی، درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی، آگهی های تجاری و سایر تاسیسات شهرداری می باشد. این منبع درآمدی نیز طی سالهای مختلف همواره کمتر از 3 تا 4 درصد کل درآمدهای شهرداری بافق را تشکیل داده و در بعضی مواقع این موضوع به کمتر از 1% کل درآمد شهرداری کاهش یافته است.
بررسی آمار موجود در سالهای 80 تا 84 نشان می دهد بیشترین درآمد شهرداری از این محل متعلق به سال 1383 به میزان 7/2 درصد و کمترین مقدار آن متعلق به سال 80 با 99% می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری، درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه ازجمله درآمدهای شهرداری بافق از محل وجوه و اموال می باشد. درآمد مذکور طی سالهای مورد مطالعه( 1380 تا 1384) به طور نسبی افزایش یافته است به نحوی که از نظر ریالی کمترین آن متعلق به سال 1380 و بیشترین مقدار آن متعلق به سال 1384 می باشد. این بخش از درآمد در شهرهایی بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان رقم قابل توجه ای از درآمد شهرداری را به خود اختصاص داده است ولی این رقم درشهرداری بافق همواره کمتر از یک درصد کل درآمد شهرداری را تشکیل داده است ک البته تعمیق و مطالعه در این فصل از درآمد می تواند به افزایش قابل ملاحظه آن کمک کند.


دیدگاهتان را بنویسید